Plan België - Plan Belgique

Plan België is een niet-gouvernementele organisatie (ngo), zonder politieke of religieuze banden en vrij van overheidsinmenging.

Plan België maakt deel uit van de internationale Plan-koepel, een kindgerichte organisatie die structurele projecten steunt in 50 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Plan wil de levensomstandigheden van kinderen op lange termijn verbeteren zodat ze zich kunnen ontplooien in een wereld die hun rechten respecteert. Daarvoor heeft de ngo een specifieke aanpak gekozen: die van kindgerichte gemeenschapsontwikkeling. Kinderen staan dan ook centraal in alle activiteiten van de organisatie.

  • Vietnam, Togo, Niger, Laos, Ecuador, Cambodja, Bolivië, Benin
  • Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Middelbaar onderwijs, Technisch en beroepsonderwijs en -vorming (TVET), Onderwijsbeleid en administratief beheer, Onderwijsinfrastructuur, Lerarenopleiding
  • Lid van de stuurgroep