Dialogue Afrique-Europe

Dialogue Afrique-Europe brengt grassroots verenigingen bijeen die betrokken zijn bij de integratie en het samenleven van migranten en hun gezinnen. De vzw biedt een forum voor uitwisseling, dialoog en informatie, met als doelen:

  • samen de strijd aangaan tegen sociale uitsluiting en racisme
  • hulp bieden aan gemeenschappen in nood om hun voortbestaan te garanderen
  • mogelijkheden bieden aan ontwikkelingslanden om over te gaan van schaarste tot productie, van passiviteit tot actie en van afhankelijkheid tot zelfvoorziening.
  • Togo, Ghana, Democratische Republiek Congo
  • Onderwijs verbetering levensstandaard
  • Lid