Close the Gap

Close the Gap is een internationale non-profit organisatie die helpt bij het overbruggen van de digitale kloof door het aanbieden van gebruikte IT-apparatuur aan projecten in het Zuiden. Naast computers, biedt Close the Gap ook:

  • opleiding van leraren
  • (online) educatieve software
  • technische ondersteuning (zowel lokaal als op afstand)

Sociaal-educatieve programma's (zoals scholen, ziekenhuizen en andere projecten gericht op verbetering van de onderwijs- en informatievoorziening)  kunnen ondersteuning van Close the Gap vragen.

  • Zuid-Afrika, Tanzania, Senegal, Rwanda, Peru, Oeganda, Kenia, Ghana, Ethiopië, Democratische Republiek Congo, Cuba, Burundi
  • Lager onderwijs, Middelbaar onderwijs, Technisch en beroepsonderwijs en -vorming (TVET), Hoger onderwijs, Onderwijsinfrastructuur
  • Lid